Tietosuojaseloste


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä

Tulihelmi
Y-tunnus: 2327187-4
Paavolantie 7
11120 Riihimäki

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Ekaterina Virtanen
info(at)tulihelmi.fi
Puh. 0400-950 973
Paavolantie 7
11120 Riihimäki

Rekisterin nimi

Tulihelmen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään sopimuksen tuottamiseen perustuen laskuttamiseen sekä kriittisten käyttötiedotteiden lähettämiseen. Toisin sanoin, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Asiakkaan perustiedot tallennetaan rekisteröinnin yhteydessä.
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, paikkakunta, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan antama lupa markkinointiviestintään.
Rekisteriin tallennetaan myös asiakasnumero, salasana, IP-osoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse antamat yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Tietojen luovutus, henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterin tietojen vastaanottaja on Suomessa sijaitseva Tulihelmi.

Tulihelmi
Y-tunnus: 2327187-4
Paavolantie 7
11120 Riihimäki

Tilauksen toimitustavasta riippuen Tulihelmellä on oikeus ilmoittaa asiakkaan tiedot kuljetusyhtiöille: Posti Oy, R-kioski Oy, Oy Matkahuolto Ab. Tarvittaessa asiakas saa käytettävän yrityksen yhteystiedot ja rekisteriselosteen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tietojen säilytysaika

Asiakkuussopimuksen tuottamiseen liittyvät asiakkuuden perustiedot tuhotaan viimeistään kahdessa (2) vuodessa asiakassuhteen päättymisvuoden jälkeen. Asiakassuhteen päättymisvuosi on vuosi, jonka aikana viimeinen tilaus on tehty. Asiakastiedot tarkistetaan ja tuhotaan joka vuosi tammikuussa. Jos viimeinen tilaus on tehty esim. toukokuussa 2018, niin rekisteröidyn tiedot tuhotaan tammikuussa 2020. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain määräämä aika.

Rekisteröityjen oikeudet

– oikeus saada pääsy tietoihin sekä oikaista virheelliset tiedot
Rekisteröity pääse tarkistamaan ja muokkaamaan omia tietoja ja päivittämään suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja asiakastilin kautta. Asiakastiliin pääsee täältä.
Asiakas voi pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan itseään koskevia tietoja.

– oikeus tietojen poistamiseen
Jos rekisteröity haluaa, että hänen tietonsa poistetaan rekisteristä, hän voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

– oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos rekisteröity kiistää tietojensa oikeellisuuden, käsittely on lainvastaista, henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käyttötarkoituksiin ja muissa tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa kuvatuissa tilanteissa.

– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli henkilötietojen käsittelyssä on rekisteröityneen mielestä puutteita tai se on lainvastaista, hänellä on oikeus tehdä asiasta kantelu tietosuojaviranomaiselle sivustolla www.tietosuoja.fi

Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä:

– sähköpostilla info(at)tulihelmi.fi
yhteydenottolomakkeen kautta


Epäsuoraan tunnistettavissa oleva henkilötieto

Evästeet
Sivustomme käyttää yksinkertaisia evästeitä (cookies), jotka ovat välttämättömiä verkkokaupan toiminnalle. Evästeiden avulla selaimen ja sivuston välinen tietoturva paranee ja pystymme paremmin pitämään henkilökohtaiset tiedot turvassa.
Sivustomme vaatii asiakkaan selaimen hyväksymään istuntokohtaiset evästeet. Evästeet sisältävät vain istunnon ID-numeron, jolla erotetaan asiakkaat toisistaan. Istuntokohtaiset evästeet eivät sisällä mitään henkilökohtaisia tietoja eikä niistä pysty ulkopuolinen tunnistamaan asiakasta. Istuntokohtaisia evästeitä säilytetään enintään 24 minuuttia viimeisen aktiviteetin jälkeen.

Google Analytics
Sivustomme käyttää Google Analytics -palvelua verkkokaupan toiminnan tutkimus- ja analysointitarkoituksiin. Käytämme Analyticsin tarjoamaa _anonymizelp-ominaisuutta, jonka avulla peitetään asiakkaan IP-osoitteen anonyymiksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tiedoilla, jotka säilytetään Googlen palvelimella, ei pystytä selvittämään mitään asiakkaaseen liittyviä henkilökohtaisiä tietoja.
Lisätietoja Google Analyticsin IP-osoitteen käsittelystä Googlen sivuilla.

Facebook Pixel
Käytämme Facebook Pixeliä sivustollamme. Pixel generoi listoja verkkosivun kävijöistä ja heidän kiinnostuksistaan ja lähettää ne Facebookille. Käytämme näitä tietoja näyttääksemme kävijöillemme mainoksia Facebookissa (feedissä ja Messengerissä) ja Instagramissa.
Vaikka Tulihelmi käyttää kerättyjä tietoja, meillä ei ole pääsyä yksityiskohtiin, ketkä listalla ovat ja tässä tapauksessa rekisterinpitäjä on Facebook, joka on vastuussa omasta rekisteristään, henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteista ja Facebookilla on oma EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista. Jos asiakkaalla on Facebook-tili, hän on jo hyväksynyt Facebookin tietosuojaselosteen.
Facebook näyttää käyttäjille mainoksia, joiden sisältö perustuu tietoihin, jotka ihmiset ilmoittivat suoraan Facebookille tai tietoihin, joita Facebook kerää muista sivustoista Pikselin avulla.

Hyödyllisiä linkkejä Facebookin mainonnasta:
Mitkä seikat vaikuttavat näkemiisi mainoksiin Facebookissa, ota mainokset haltuusi
Miten voit hallita sinulle näytettäviä mainoksia ja tehdä niistä entistä hyödyllisempiä
Evästeet ja muut tallennustekniikat Facebookissa